David Strand, forsker ved Veterinærinstituttet, isolerer DNA fra vannprøver i felt fra Finnsrudelva… (Veterinærinstituttet)