Det hugges aller mest i skogen om sommeren, og bare de siste fem siste årene kan 80 000 hekkinger ha blitt ødelagt på grunn av skogbruket. Foto: Raymond Borgen http://www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2075 (Norsk Ornitologisk Forening)