Siden skrantesjuke Cronic Wasting Disease, CWD ble oppdaget i Norge i 2016 er det tatt over 36 000 p… (Veterinærinstituttet)