Vi får av og til spørsmål om fuglebestandene i Norge. Selv om mange fuglearter har lave bestander, eller går tilbake i antall, finnes det flere eksempler på det motsatte. Vår rapport fra 2015 gir deg svar på mange spørsmål, art for art! url Haukugle-unge. Foto: Håvard Eggen (Norsk Ornitologisk Forening)