Gatelys påvirker lengden på den aktive dagen for spurvefugler om vinteren. En undersøkelse i Bergen utført av Ingvar Byrkjedal, Terje Lislevand og Stefanie Vogler viser en betydelig nattlig aktivitet hos rødstrupe, svarttrost og gjerdesmett, og faktisk også en viss aktivitet om natta hos blåmeis og kjøttmeis.