EuroBirdwatch (EBW) foregikk helga 6.-7. oktober og det ble flest registreringer av bjørkefink med 22 478 individer. Kortnebbgås og stær fulgte som nummer to og tre. Det ble totalt registrert 147 418 fugler fordelt på 208 arter med svartstrupesteinskvett som den mest sjeldne arten.