Norske sparepenger truer verdensarven (WWF-Norge)

Annonser:

Norske investorer har plassert 150 milliarder kroner i selskaper som har tillatelse til å lete etter olje og gass eller drive gruvevirksomhet i noen av verdens mest unike og sårbare områder. Det avdekkes i en ny rapport fra WWF Verdens naturfond.Hele 55 av de mest unike naturområdene i verden er truet av gruve-, olje- eller gassvirksomhet. I rapporten «Norske sparepenger truer verdensarven» avdekk … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar