Lag en trygg hekkeplass for tjelden

Annonser:

Særlig langs kysten av Nord-Norge er det lange tradisjoner for å sette opp hekkeplattformer for «småmåsa» (fiskemåke) og tjelden. Dette ga artene en tryggere hekkeplass som var mindre utsatt for predasjon enn en vanlig reirplass på bakken. Her beskriver vi hvordan du selv kan lage en slik hekkeplattform.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar