Norske myndigheter ignorerer Ramsarkonvensjonen

Annonser:

I mars i år ba norske myndigheter om faglige råd fra Ramsarkonvensjonen om den planlagte samferdselsutbyggingen gjennom Tyrifjorden våtmarkssystem i Buskerud. En såkalt Ramsar Advisory Mission (RAM) ble gjennomført 2.-3. juli. Kun fire dager før anbefalingene fra Ramsarkonvensjonen var klar gav regjeringen og samarbeidspartiene klarsignal for utbygging av motorvei og jernbane gjennom Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar