En norsk åkerrikse med satellittsender har startet høsttrekket! Fuglen som trolig hekket på Jæren i sommer har nå flyttet seg til den danske øya Læsø øst for Fredrikshavn. Lite er kjent om hvor norske åkerrikser oppholder seg utenfor sangperioden, og vi håper å følge denne fuglen videre til overvintringsområdet.