– Norske innovasjoner kan hjelpe oss å nå klimamålene! (WWF-Norge)

Annonser:

Ørkensand som blir til dyrkbar jord og software som sparer strøm for deg – norske innovasjoner kan hjelpe oss å nå målet om en fornybar framtid.  En teknikk som gjør om sand i ørkenen til fuktig, dyrkbar jord og software med kunstig intelligens som vet, nesten bedre enn du selv, når varme, lys og annen elektrisitet skal av og på i boligen. Dette er noen av de klimainnovasjoner som får WWFs utmerke … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar