Det er med dyp bekymring vi ser på nedslaktingen av trekkfugler i Europa. Også mange av våre norske fugler ender sine liv i sør-europeiske land. Når Miljødirektoratet foreslår å åpne for jakt på de kjente og kjære sangfuglene måltrost og jakttrost i Norge, vekker det sterke reaksjoner over hele landet. NOF har startet en underskriftkampanje mot jaktforslaget, som skal overleveres myndighetene i au … (Fuglevennen)