Norske forskere med oppsiktsvekkende funn: Når overflatetemperaturen i havet øker så øker samtidig dødeligheten hos voksne ærfugl. I Sverige har man tidligere sett enn sammenheng mellom hekkesuksess og havtemperatur. Temperaturen påvirker mengden B-vitamin (tiamin) hos ærfuglene. https://www.nrk.no/nordland/varmere-hav-forer-til-faerre-aerfugl_-_-vi-ble-svaert-overrasket-1.14211797 (Norsk Ornitologisk Forening)