Norges plass i en grønn verdensøkonomi (WWF-Norge)

Annonser:

Verdensøkonomien blir grønn – henger Norge med? Sammen med Storebrand inviterte WWF til debatt i Arendal kulturhus. – Det er ofte snakk om at grønn omstilling er så kostbart. Men det vil være langt mer kostbart å la være å omstille seg, sier Nina Jensen.Plassene i Arendal kulturhus var godt fylt opp da Storebrand og WWF Verdens naturfond inviterte en rekke samfunnstopper til å diskutere om utfordr … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar