13 norske organisasjoner oppfordrer klimaminister Vidar Helgesen til å jobbe for færre kvoter i det europeiske systemet for handel med utslippsrettigheter.Akkurat nå diskuterer miljøvernere, industri og politikere i EU hvordan systemet for handel med utslippskvoter skal se ut i perioden fra 2020 til 2030. Rundt halvparten av europeiske – og norske – klimautslipp omfattes av dette systemet. Industr … (WWF-Norge)