Nordre Øyeren og Sørumsneset IBA

Annonser:

Rett sør for Lillestrøm sentrum finnes et av landets største våtmarksområder. Området er dannet av løsmasser der Nitelva, Leira og Glomma renner ut i Øyeren, og er vernet som naturreservat. I tillegg har det status som Ramsarområde og IBA. Men ikke alt er like rosenrødt, og truslene mot området er mange.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar