I dag tilbyr WWF Sjømatguiden gratis som app til alle som vil forsikre seg om at de kjøper bærekraftig fisk og skalldyr i butikken. En ny undersøkelse viser at hele 60 prosent av norske forbrukere ønsker mer miljømerket sjømat. Sjømatguiden er utviklet av WWF og er et lettfattelig verktøy for norske forbrukere, med oversikt over fisk og skalldyr i kategoriene grønn, gul og rød. Sjømatguiden oppdat … (WWF-Norge)