Sommeren 2015 er et spesiell år i skogen i Sør-Norge. Det finnes trolig svært lite mus og andre smågnagere. Musebestanden i skogen fra Dovre og sørover har i vår og sommer antakelig bare vært 1/100 av hva den var i fjor på samme tid. Det betyr at du kan legge bort musefellene som du hadde tenkt til å sette opp til høsten. Har du ei hytte hvor musene synes det er superhyggelig, kan vi ikke garanter … (Hjorteviltet)