Stikk i strid med faglige råd vedtok Stortinget tidligere i år å gjeninnføre bruk av blyhagl til jakt. Bruk i våtmarksområder og på skytebaner skal fortsatt være forbudt. NOF har svart på en høring som omhandler hvordan bruken av blyhagl skal reguleres.