NOF klager på vedtak om skadefelling av kongeørn i Troms

Annonser:

Fylkesmannen i Troms har gitt fellingstillatelse på en «ung» kongeørn grunnet tap av reinskalver i to reinbesetninger i fylket. NOF påpeker flere svakheter i vedtaket, og vi ser her stor fare for at en hekkefugl kan bli felt. Som vanlig ble jakten igangsatt før vedtaket ble bekjentgjort.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
NOF klager på vedtak om skadefelling av kongeørn i Troms

Annonser:

Fylkesmannen i Troms har gitt fellingstillatelse på en «ung» kongeørn grunnet tap av reinskalver i to reinbesetninger i fylket. NOF påpeker flere svakheter i vedtaket, og vi ser her stor fare for at en hekkefugl kan bli felt. Som vanlig ble jakten igangsatt før vedtaket ble bekjentgjort.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar