Ny handlingsplan for åkerrikse på trappene (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

Åkerriksa er en av våre aller sjeldneste hekkefugler, og er kategorisert som kritisk truet på rødlista. I 2008 fikk åkerriksa sin egen handlingsplan, hvor målsetningen var å bedre bestandssituasjonen. Etter åtte års målrettet forvaltning er det på tide at planen oppdateres. NOF har bidratt sterkt til at man skal få dette til. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar