Denne våren skal Stortinget behandle en egen stortingsmelding om å ta vare på naturmangfoldet – Meld. St. 14, Natur for livet (Naturmangfoldmeldingen). NOF sitter i arbeidsgruppa som har jobbet frem forslag til hvordan Stortinget kan styrke meldingen. I dag presenterer vi vårt arbeid på Stortinget.