Elvedeltaer er blant de mest utsatte områdene for naturinngrep i Norge. Norge har så langt ikke tatt noen grep som gir resterende områder uten vern beskyttelse, og nedbyggingen fortsetter rundt omkring i Norge. Nå frykter NOF at også det vernede Tanamunningen naturreservat skal bli skadelidende av tekniske inngrep.