NOF avd. Vestfold er blant dem som kjemper mot en senketunnel ved Ramsarområdet Ilene … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

NOF avd. Vestfold er blant dem som kjemper mot en senketunnel ved Ramsarområdet Ilene naturreservat. Ragnar Syvertsen i foreningen mener økosystemet i hele fjorden blir skadelidende. \ (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar