Vil du bidra i NOAHs arbeid for å fremme dyrenes behov og økt vegetarisk forbruk i samfunnet? NOAH søker Vegetaransvarlig (vikar) og prosjektstilling (1-3 år med mulighet for forlengelse) (NOAH – for dyrs rettigheter)