NOAH deltok på Ulvens Dag i Østmarka, hvor kunnskap om og respekt for ulvene stod i fokus. Les Siri Martinsens appell her. (NOAH – for dyrs rettigheter)