Oslo kommune innfører kjøttfrie dager! (NOAH – for dyrs rettigheter)

Annonser:

Etter innspill fra NOAH har politikerne i Oslo kommune nå vedtatt å innføre vegetardag i mange av kommunens offentlige kantiner – og startet med Oslo Rådhus. (NOAH – for dyrs rettigheter)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar