Etter innspill fra NOAH har politikerne i Oslo kommune nå vedtatt å innføre vegetardag i mange av kommunens offentlige kantiner – og startet med Oslo Rådhus. (NOAH – for dyrs rettigheter)