NOAH krever tydelig vern av dyr i yngletiden (NOAH – for dyrs rettigheter)

Annonser:

En forskrift som skal gi ville dyr nødvendig vern mot avliving i yngletiden har blitt utsatt gang på gang. Nå krever NOAH handling! (NOAH – for dyrs rettigheter)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar