Veterinærinstituttet har i samarbeid med Animalia arrangert kurs i feltdiagnostikk for 40 veterinærer som jobber med produksjonsdyr.  03.02.2016 (Veterinærinstituttet)