Stor interesse for obduksjonskurs (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Veterinærinstituttet har i samarbeid med Animalia arrangert kurs i feltdiagnostikk for 40 veterinærer som jobber med produksjonsdyr.  03.02.2016 (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar