Naturglede ❤ Fugler er lette å observere, og de er nesten overalt. Den som ser på fugler, forstår sammenhenger i naturen bedre. I tillegg er fuglekikking sunt! url Lær mer om fugler sammen med oss: http://www.birdlife.no/organisasjonen/medlemskap/ (Norsk Ornitologisk Forening)