Programmet vil som tidligere år, avspeile aktuelt og nytt innen tematikken store rovdyr – beitedyr – samfunn. Konferansen holdes 12.-13. januar 2015.  (Foreningen Våre Rovdyr)