Lengst i nord er bestanden bra, viser Statskogs rypetellinger. Men i sør blir jakta avlyst flere steder. I Nordland varer den kun ut september. >> (Newswire Dyr)