Jubileumshelga til Lista Fuglestasjon ble en udiskutabel suksess. Værgudene viste seg fra sin beste side og skapte den ramme som arrangørene ønsket seg. En hektisk helg inneholdt åpningsseremoni for Slevdalsvannet friluftsamfi, fuglepub med quiz, Lista Bird Race, utstilling av fuglekunst, omvisning ved Lista Fuglestasjon, jubileumsmiddag og mye mer!