WWFs samarbeid med kinesiske selskaper har gitt betydelige klimakutt. Norge og Kina har mye å vinne på å samarbeide om å oppnå FNs bærekraftmål og i kampen mot klimaendringer, er WWFs råd til statsminister Erna Solberg som nå er på statsbesøk i Kina.– Fordi landet er så stort og har så store utslipp av klimagasser, må enhver plan for å redde klodens klima omfatte Kina, påpeker seniorrådgiver og Ki … (WWF-Norge)