Dyrevelferd blir et mål for landbruket (Dyrevernalliansen)

Annonser:

Dyrevernalliansen har fått gjennomslag for at dyrevelferd skal være et av målene for landbruket. (Dyrevernalliansen)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar