Dyrevernalliansen har fått gjennomslag for at dyrevelferd skal være et av målene for landbruket. (Dyrevernalliansen)