I en tid med økende ekstremvær og naturkatastrofer, er Norge og andre rike land forpliktet til å bistå fattige land med penger og teknologi. Men nå går norsk klimabistand ned. 2017 har vært preget av noen av de kraftigste stormene som noensinne er målt. Øyer og lokalsamfunn i Karibia er rasert.  I Øst-Afrika fører tørke til den verste humanitære katastrofen i FNs historie, med kritisk mangel på ma … (WWF-Norge)