Nina Jensen slutter som generalsekretær i WWF Verdens naturfond. Det ble gjort kjent på et allmøte i organisasjonen i dag. Jensen har takket ja til å lede driften av verdens største forsknings- og ekspedisjonsskip som nå bygges av selskapet Rosellinis Four-10.– Nina har vært en god leder for WWF Verdens naturfond i en periode hvor vi har styrket vår posisjon som en av Norges mest innflytelsesrike … (WWF-Norge)