Miljøoppgavene må forblir hos Fylkesmannen, slik at noen kan sikre at overordnede, nasjonale … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Miljøoppgavene må forblir hos Fylkesmannen, slik at noen kan sikre at overordnede, nasjonale miljøhensyn blir ivaretatt. (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar