Milde Maria, kult bilde av dvergloen! Dersom du vil lære mer om fuglelivet i Finnmark kan vi anbefale et abonnement på Lappmeisen. Nytt blad trykkes nå! Medlemsskap og abonnement url Grunnkontigent: kr 180,-. Lokalt tillegg NOF Finnmark (dekker tidsskrift): kr 150,-. Juniorer (under 18 år) betaler halv kontigent. Familiemedlemskap: kr 100,-. Er det uklart, så send innmelding til nof@birdlife.no … (Norsk Ornitologisk Forening)