Har nådd målet om 10 prosent reduksjon av antibiotika til matproduserende dyr (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Veterinærinstituttet koordinerer overvåkingsprogrammet NORM-VET på oppdrag for Mattilsynet, samt ov… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar