Veterinærinstituttet koordinerer overvåkingsprogrammet NORM-VET på oppdrag for Mattilsynet, samt ov… (Veterinærinstituttet)