Meld deg på vårt nyhetsvarsel, så får du beskjed når vi i NOF har noe nytt å fortelle om fuglelivet! E-postadressen du oppgir vil kun bli brukt til å sende deg nyttig fuglenytt. url I de siste nyhetene på hjemmesiden vår www.birdlife.no skriver vi om verneplanen for Tyrifjorden som nå er vedtatt, om råkjøret mot kongeørna og om hogst i hekketiden. På hjemmesiden kan du også melde deg inn i foren … (Norsk Ornitologisk Forening)