Etter at Norsk Ornitologisk Forening (NOF) for 22 år siden fremmet en verneplan for Tyrifjorden våtmarkssystem, har myndighetene endelig vedtatt å sikre deler av arealene for fremtidige generasjoner. Men Ringeriksbanen og ny E16 har skapt krøll. Foto: Jan Erik Røer http://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/buskerud/nyheter/?id=2114 (Norsk Ornitologisk Forening)