Mange alvorlige lovbrudd i svinenæringen (NOAH – for dyrs rettigheter)

Annonser:

I mai 2017 startet Mattilsynet opp et tilsynsprosjekt ved besetninger med slaktegris i Rogaland. Prosjektet ble startet opp på bakgrunn av en økning i bekymringsmeldinger fra ansatte i kjøttkontrollene ved slakteriene. Mattilsynet valgte å føre tilsyn ved de områdene i regelverket som de vurderte som viktigst for dyrevelferden. I følge sluttrapporten ble det gjennomført 228 … (NOAH – for dyrs rettigheter)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar