Med nye vindkraftverk kommer gjerne kollisjoner med fugler. En hovedårsak til det er at … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Med nye vindkraftverk kommer gjerne kollisjoner med fugler. En hovedårsak til det er at forundersøkelsene er dårlige, og at turbinene dermed plasseres på ugunstige steder. Spørsmålet nå er hvordan den storstilte vindkraftutbygging politikerne våre har vedtatt vil påvirke dyre- og fugleliv, villmarksområder og friluftsliv her til lands. Les mer om Nasjonal ramme for vindkraft her: url https://www … (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar