Kyr har det best i løsdrift. Dyrevernalliansen arbeider for utfasing av båsfjøs som planlagt i 2024. (Dyrevernalliansen)

Kyr har det best i løsdrift. Dyrevernalliansen arbeider for utfasing av båsfjøs som planlagt i 2024. (Dyrevernalliansen)