Løsdrift er best for kua (Dyrevernalliansen)

Annonser:

Kyr har det best i løsdrift. Dyrevernalliansen arbeider for utfasing av båsfjøs som planlagt i 2024. (Dyrevernalliansen)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Løsdrift er best for kua (Dyrevernalliansen)

Annonser:

Kyr har det best i løsdrift. Dyrevernalliansen arbeider for utfasing av båsfjøs som planlagt i 2024. (Dyrevernalliansen)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar