Lite til moderat mengde oppdrettslaks i de fleste vassdragene (Veterinærinstituttet)

Annonser:

{{GALLERY}}I 154 av de 197 vassdragene som ble undersøkt var innslaget av oppdrettslaks lavt til mod… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar