Per 15. juni er seks staller bekreftet smittet. I tillegg er det mistanke om smitte i cirka 15 stal… (Veterinærinstituttet)