Utbrudd av Salmonella Typhimurium øker i omfang (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Per 15. juni er seks staller bekreftet smittet. I tillegg er det mistanke om smitte i cirka 15 stal… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar