Forrige helg ble Lista Fuglefestival 2016 arrangert, og det ble et flott arrangement for de frammøtte. Ny norgesmester i fuglekikking er Andreas Gullberg, og fredagens fuglequiz ble vunnet av Sigmund Tveiten og Espen Sundet Nilsen. På lørdagens fuglemaraton ble sjeldne arter som balearlire og dverglerke registrert! (Norsk ornitologisk forening)