Antallet elefanter er kraftig redusert i nesten alle afrikanske land hvor denne truede arten lever. Noen steder er nedgangen dramatisk, viser en fersk telling gjennomført i 18 land. Krypskyting er en av hovedårsakene til at bestanden av de afrikanske savanneelefantene sank med nesten en tredjedel mellom 2007 og 2014. Det viser den store elefanttellingen som er blitt gjennomført i 18 land. – I femt … (WWF-Norge)