Ny teknologi gjør oss i stand til å følge fuglenes trekk på en helt annen måte enn tidligere. Ved hjelp av små satellittsendere får vi unik kunnskap om arters trekkstrategier og foretrukne rasteplasser. En av de aller råeste langdistansetrekkerne er lappspoven. (Norsk ornitologisk forening)